การใช้งาน

การใช้ Soleus และ Starva อย่างง่ายๆ

  เริ่มต้นการใช้งาน ปุ่มใช้งาน 4  ปุ่ม บนซ้าย  Light (แสงไฟ ) , -, Lap ล่างซ้าย   เปลี่ยน mode , Exit (ออกสู่เมนูหลัก) บนขวา  start , stop , + ล่างขวา  enter ตกลง , View ( เปลี่ยนมุมมอง) Charge ไฟ อย่างน้อย 4 ชม ในการใช้งานครั้งแรก   1 Setting ข้อมูลส่วนตัว ก่อนใช้งาน เลือก Mode Setting ในการใช้งานที่ปุ่มซ้ายล่าง  เลือกชนิด setting ที่จะเข้าไปตั้งโดยกด บนซ้ายหรือบนขวา   เรียงตั้งแต่  AUTO LAP, TIME, UNITS, USER, NIGHT, Contrast, CHIME, [...]