รู้จักเรา

ร้านวิ่งและไตรกีฬา AVARIN RUNNING AND TRIATHLON 

เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณออกกำลังกายได้บรรลุเป้าหมายและมีสุขภาพที่ดี

ร้านกีฬาเล็กๆ Avarin อ่านว่า “ เอวริณทร์ “ เริ่มก่อตั้ง ปี 2012 จาก นักวิ่ง นักไตร และหมอหัวใจ พร้อมทีมงาน เราทำงานด้วยความรักและ ความตั้งใจ ที่ต้องการทำให้คนไทย หันมาออกกำลัง มีสุขภาพที่ดี และทำให้คุณไปได้ อีกระดับด้วยการ บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกาย หรือการแข่ง ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้

เราได้รวบรวม องค์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา มาถ่ายทอดเป็นความรู้ ให้กับนักกีฬา ทีมงานของเรามีความรู้และความสามารถทางด้าน สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา อุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อให้คุณได้ข้อมูล การออกกำลัง และ เลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลัง ได้เต็มประสิทธิภาพ ในแบบของคุณ เข้ากับ Life Style ของคุณ

ให้เราได้เป็นส่วนนึงที่ทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทางด้านกีฬาและสุขภาพนะครับ

Avarin Team