ป้องกันการเสียดสี(Anti Chafing)

แผ่นปิด ปกป้องการเสียดสี จากการวิ่ง