1. สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายใน 20 วัน สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า
    เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาติดต่อ Avarin call center
  2. Avarin ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อ
  3. Avarin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า