เงื่อนไขและระยะทางการจัดส่งสินค้าภายในวันฟรี!!

  • ส่งสินค้าภายในวัน ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
  • ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ขึ้นไป
  • เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่กำหนด (นอกพื้นที่คิดค่าบริการตามจริง)
  • ไม่จำกัดจำนวนชิ้นต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
  • การจัดส่งอาจล่าช้า หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
  • ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานในล่ม เครื่องเดิน Ellipticals เครื่องพาย Rowers ดัมเบล บาร์เบล ไม่เข้าร่วมส่งสินค้าภายในวัน
  • กรณีไม่มีสินค้าส่งภายในวัน รับ Coin ฟรีทันทีมูลค่า 100 บาท และสินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันทำการถัดไปโดยบริษัท ฯ ขนส่งเอกชน อาทิ SCG Express, Kerry Express เป็นต้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พื้นที่จัดส่งสินค้าภายในวัน (***กำหนดจากรหัสไปรษณีย์)