you are the next ironman

You are Ironman !!! You are Avarin Family

Ironman Finisher ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณสามารถทำได้
Avarin ร่วมสนับสนุนคนไทยไป Ironman

เพียงคุณเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่สมัคร ไตรกีฬาระยะ 70.3 ขึ้นไป รับสิทธิพิเศษดังนี้

1 ส่วนลดพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ ในการซื้อสินค้าไตรกีฬา อาทิ ชุดไตรกีฬา สินค้าที่จำเป็นในการฝึกซ้อม ( เฉพาะ Brand ที่ร่วมรายการ)
ลด 10 % ในนักไตรกีฬาที่สมัครไตรกีฬาระยะ Half Ironman( 70.3 )
ลด 15 % ในนักไตรกีฬาที่สมัครไตรกีฬาระยะ Ironman (140.6 )
รายละเอียดการลดราคา อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของหมวดสินค้า
Zoot Huub Inus Suunto Finis Fitletic Spenco Feetures Protec Spenco

2 สิทธิพิเศษ เป็น First Priority ร่วม กิจกรรม Work shop เพื่อพัฒนาความสามารถและ ทักษะทางไตรกีฬา ในราคาพิเศษ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการฝึกซ้อม โภชนการ และการดูแลสภาพร่างกาย

3 มีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น นักกีฬาทีม Avarin สำหรับแข่ง Full Ironman ต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง พร้อมค่าสมัครและตั๋วเครื่องบิน ฟรี

4 ข้อมูลเชิงลึก อุปกรณ์ ข้อแนะนำ ที่ไปใช้แข่งในต่างประเทศ แบบส่งตรงถึงคุณ อาทิ Wet suit , Speed suit

 

you are the next ironman 4

 

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย
ต้องมี หลักฐาน Registry ว่าสมัครจริงแข่งขันจริง ภายใน 1 ปี ที่สมัคร
(เฉพาะ Race มาตรฐาน เช่น Ironman , Challenge , ITU ทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศ)
ห้ามโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่น
จำกัดจำนวนการซื้อ ต่อ Item
รับจำนวนไม่จำกัด สำหรับนักไตรที่ความตั้งใจไม่จำกัด

กรอกใบสมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษ ที่ https://goo.gl/w7b7sq
แล้วรอ Confirm ยืนยันจากทาง Avarin

นักไตรหน้าใหม่ก็มีสิทธิพิเศษ รอฟังข่าวดีในไม่ช้าครับ

#Avarinteam #Triathlon #คนไทยหัวใจเหล็ก

Power By HUUB Thailand Zoot Sports Thailand I-Nus Fitletic Feetures!Suunto FINIS Swimming Pro-Tec Athletics Spenco