สินค้าทุกชนิดรับประกันความพอใจสามารถคืนสินค้าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • สินค้าทุกรายการรับประกันคืนสินค้าได้ ช่องทาง Online สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ภายใน 14 วัน สำหรับหน้าร้านภายใน 7 วัน
  • สินค้าประเภท Gadget ต่างๆ สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่ ป้ายฉลากไม่หลุดออก แพ็คเก็จสินค้าต้องไม่ถูกเปิด
  • กล่องสินค้าถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ต้องสมบูรณ์ ไม่มีตำหนิในการส่งเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ***ห้ามนำกล่องสินค้ามาห่อเป็นกล่องพัสดุเด็ดขาด
  • สินค้าอิเลคโทรนิคหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ถูกเปิดใช้และไม่มีข้อมูลการใช้บันทึกอยู่ในสินค้า
  • ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าคืน ทางร้านจะทำการ Refund เมื่อได้รับสินค้าคืนภายใน 15 วัน
  • การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ไม่สามารถใช้กับสินค้า Pre order ได้
  • การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ไม่สามารถใช้กับสินค้า Clearance sale ได้
  • การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่เสียหายภายใน 7 วัน มีเงื่อนไขดังนี้

1 สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า)

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน

2 กรณีที่มีการอัปเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่น หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการอัปเกรดสินค้าทุกครั้ง

3 สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าชำรุด, หัก, แตก, บุบ, ใหม้, บิ่น, ร้าว, งอ, บิดเบี้ยว, มีรอยขูดขีด, กล่องสินค้าขาด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4 สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

5 สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6 การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า สติ๊กเกอร์ และหมายเลข Serial no. ของทางบริษัท และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไขสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า กล่องสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

7 ลูกค้าสามารถขอรับบริการส่งเคลมสินค้าที่เสียได้ที่หน้าร้าน Avarin ทุกสาขา หากลูกค้ามีความประสงค์ส่งสินค้าเคลมกลับทางไปรษณีย์ หรือ Kerry ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า