แจ้งชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน

      1. กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ( Fill the form ) หรือ (Or)

      2.  ส่งหลักฐานมาที่ E-mail :  orders@avarinshop.com

ชื่อผู้จัดส่ง*

อีเมล์ของคุณ*

วัน/เดือน/ปี ที่โอน*

เวลา*

จำนวนเงิน*

ธนาคารที่โอน*

หมายเลขอ้างอิง (ในกรณีสั่งซื้อจากทางระบบ Add cart)*

แนบไฟล์สลิปการโอนเงิน (ไฟล์ภาพขนาดไม่เกิน 2.5mb)

หมายเหตุ