Fitbit Ionic นาฬิกา Smartwatch ที่มี GPS ในตัว สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้สายคาดอก พร้อมเก็บเพลงที่นาฬิกาไดมากถึง 300 เพลง เหมาะสำหรับใส่ติดตามความแอคทิฟในชีวิตประจำวันและออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส, วิ่ง, ปั่น และว่ายน้ำ