Tempo Trainer – ให้จังหวะการหมุนแขนที่เหมาะสมด้วยเสียง
Tech Toc และ Hydrohip ใช้ฝึก Hip rotation ให้การว่ายน้ำมีความเร็ว ประสิทธิภาพมากขึ้น