การใช้ Soleus และ Starva อย่างง่ายๆ

  เริ่มต้นการใช้งาน ปุ่มใช้งาน 4  ปุ่ม บนซ้าย  Light (แสงไฟ ) , -, Lap ล่างซ้าย   เปลี่ยน mode , Exit (ออกสู่เมนูหลัก) บนขวา  start , stop , + ล่างขวา  enter ตกลง , View ( เปลี่ยนมุมมอง) Charge ไฟ อย่างน้อย 4 ชม ในการใช้งานครั้งแรก   1 Setting ข้อมูลส่วนตัว ก่อนใช้งาน เลือก Mode Setting ในการใช้งานที่ปุ่มซ้ายล่าง  เลือกชนิด setting ที่จะเข้าไปตั้งโดยกด บนซ้ายหรือบนขวา   เรียงตั้งแต่  AUTO LAP, TIME, UNITS, […]

วิ่งใช้ส้นเท้าหรือฝ่าเท้าลงน้ำหนักดีกว่ากัน

  Heel Strike or Forefoot Strike การวิ่งแบบเอาฝ่าเท้าลง หรือเอาส้นเท้าลง ดีกว่ากัน  ??  โดย By GRETCHEN REYNOLDS เรียบเรียงโดย Avarinshop ปกติแล้วการวิ่ง ตามธรรมชาติของมนุษย์ จะมีการลงน้ำหนัก 2 แบบ  คือแบบแรก ใช้ส่วนส้นเท้าลงพื้นก่อน ( heel Strike)  และแบบที่สอง คือใช้ส่วนฝ่าเท้าลงพื้น ก่อน ( forefoot  Strike, Toe Strike)

การบาดเจ็บจากการวิ่งที่ควรรู้

    การบาดเจ็บที่นักวิ่งทุกคนควรรู้  เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที Spinal Compression  เกิดจากการวิ่งกระแทกแรงๆ อาการ ทำให้ความสูงของกระดูกสันหลังลดลง