การใช้งาน

การใช้ Soleus และ Starva อย่างง่ายๆ

การใช้ Soleus และ Starva อย่างง่ายๆ เริ่มต้นการใช้งาน ปุ่มใช้งาน 4  ปุ่ม บนซ้าย  Light (แสงไฟ ) , -, Lap ล่างซ้าย   เปลี่ยน mode , Exit (ออกสู่เมนูหลัก) บนขวา  start , stop , + ล่างขวา  enter ตกลง , View ( เปลี่ยนมุมมอง) Charge ไฟ อย่างน้อย 4 ชม ในการใช้งานครั้งแรก (เพิ่มเติม…)